24 d’agost, 2005

Sobre la proximitat de la història

... els historiadors antics rarament tenen detractors, i ningú no fa cabal de si exalces més de gust els exèrcits cartaginesos o els romans. Però de molts que, sota el govern de Tiberi, sofriren una pena o greuges, hi ha encara descendents; i fins i tot, encara que se n'hagin extingit les famílies, en trobaràs que, per la similitud dels costums, creuran que els fan retret dels delictes d'altri. Fins la glòria i la virtut tenen enemics...

Tàcit: Annals, llibre IV