28 de juliol, 2005

Sobre els qui citen els filòsofs

És que no en coneixem alguns, que durant anys han segut a l'escola d'un filòsof i no se n'han endut ni un vernís? I els més persistents i constants, que jo anomenaria estadants més que no pas deixebles de les escoles. Alguns hi van per sentir, no per aprendre, com podem anar a divertir-nos al teatre, per distreure's amb els discursos, la veu, o les faules. Per a una gran part d'aquests oïents, veuràs que l'escola dels filòsofs és un passatemps de la vagància (...) Alguns hi van fins i tot amb les tauletes d'escriure, no tant per copsar les coses, com les paraules, que repetiran amb tant poc profit per als altres com el poc profit que en van treure quan les sentien.
L. A. Séneca (Lletres a Lucili)