27 de juliol, 2005

Sobre la mort

...el qui tu creus que és mort, no ha fet sinó precedir-te. Hi ha res més desentenimentat que plorar per qui t'ha pàssat al davant, quan tu hauràs de recórrer el mateix camí? És lògic plorar per quelcom que sabíem que havia d'arribar? (...) És lògic plorar per un esdeveniment que hom diu que no hauria de succeir? Qui es lamenta per la mort d'un home, s'està lamentant que hagi estat home. Hi ha una única llei per a tots: a tot aquell qui neix, l'espera la mort. Ens separen les distàncies, ens iguala la fi.
L.A. Séneca, Lletres a Lucili