13 d’octubre, 2005

A les portes de l'Infern, amb Dant

PER MI ANIRÀS A LA CIUTAT SOFRENT,
PER MI ANIRÀS CAP A L’ETERN DOLOR,
PER MI ANIRÀS AMB LA PERDUDA GENT.

LA JUSTÍCIA MOGUÉ EL MEU ALT FACTOR:
VA FER-ME LA DIVINA POTESTAT,
LA SUMMA SAVIESA, EL PRIMER AMOR.

ABANS DE Ml RES NO VA SER CREAT
QUE ETERN NO FOS, I DURO ETERNAMENT.
DEIXEU TO
TA ESPERANÇA ELS QUE HEU ENTRAT!

Aitals paraules, de negror punyent,
vaig veure escrites sobre d’una porta;
i dic: « Mestre, el sentit m’és desplaent. »

I ell em respon, com ànima més forta:
« Aquí quedin els dubtes a racó
i tota poruguesa sigui morta.

Ja hem arribat al lloc de tenebror
on tu veuràs gernacions recloses
que varen
perdre el bé de la raó. »

Dante Aligheri: Divina Comèdia (trad. J.Mª de Segarra)dibuix de G.Doré