27 d’octubre, 2005

Orwelliana


¿Per a qui escrivia -de sobte se li acudí de preguntar-se- aquest diari? Per al futur, per a l'avenir. Un instant el seu pensament va divagar entorn de la data dubtosa que encapçalava la pàgina i de sobte va caure en el mot "pensadoble" de la Novoparla. Per primera vegada el va escometre la magnitud d'allò que havia emprès. Com podia comunicar amb el futur? Era notòriament impossible. O bé el futur seria semblant al present i aleshores no li'n faria cas, o bé seria diferent i aleshores les seves assercions no tindrien sentit.
George Orwell: 1984