13 d’octubre, 2005

Temptació

Els paranys del món eren els camins del pecat. Ell cauria. Encara no havia caigut, però cauria, en silenci, en un instant. Car no caure era massa dur, massa dur; i sentí la caiguda silenciosa de la seva ànima, tal com s'esdevindria en qualsevol moment futur; sentí que anava caient, caient, però sense haver caigut encara; que no havia caigut encara, però que estava a punt de caure.

James Joyce: Retrat de l'artista adolescent


fotografia:
Nick Tucker